Konkurs za organizaciju ekipnog prvenstva SSKCR
SSKCR raspisuje konkurs za organizaciju ekipnog prvenstva SSKCR. TTK SSKCR poziva sve zainteresovane klubove da dostave svoje prijave na email adresu: ttk.sskcr@hotmail.com. Prijave se dostavljaju isključivo u propisanom formularu koji je u prilogu konkursa. Rok za dostavljanje prijava je sreda 30.11.2022 godine do 15:00 časova.

* Konkurs
* Obrazac za prijavu

 

Teme