Registracija klubova i igrača u STSS
Registracija klubova vrši se u periodu od 01.07 do 15.07.2024 godine.

Sve potrebne obrasce i uputstva možete preuzeti sa sledećeg linka na sajtu STSS :


LINK

 

Teme